Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Strateški razvojni program općine Lovinac

Strategija razvoja općine Lovinac do 2020.godine

Jedinica lokalne samouprave je osnovna razvojna jedinica koja mora djelatno raditi na svom razvoju i oblikovati ga, te osigurati kontinuitet upravljanja razvojem. Stručnjaci za gospodarski razvitak usvojili su strateško planiranje  i koriste ga kako bi lokalna zajednica preuzela odgovornost za svoju gospodarsku budućnost. Strategija regionalnog razvoja traži od Republike Hrvatske definiranje jasnog smjera razvoja te za taj isti razvoj osiguranje sredstava, a od nižih razina ( regija, gradova i općina) uključivanje u tako definirani razvoj.

Stoga je bilo potrebno na svim razinama razvoja postaviti sustav koji će omogućit planiranje nacionalnog/ regionalnog/ lokalnog razvoja tj. sustava koji će omogućiti:    

1.            jasno definiranje potreba u razvoju

2.            usuglašavanje oko razvojnih prioriteta te

3.            razvijanje ideja i predlaganje takvih projekata koji opravdavaju investiranje javnih sredstava u pojedina područja.

Izgradnja takvih sustava ključna je i za buduće korištenje europskih fondova.

Održivi društveno-gospodarski razvoj nije moguće postići isključivo programima koji se oblikuju na središnjoj – nacionalnoj razini, odnosno primjenjujući tzv. pristup odozgo. Razvojni izazovi razlikuju se od područja do područja i zahtijevaju specifična rješenja te aktivno uključivanje lokalnih sudionika razvoja, te je stoga potrebno osposobiti lokalne sudionike razvoja kako bi uspješno obavljali ulogu koju imaju u razvoju svojih područja.

Cilj planiranja ukupnog razvoja države, regija ili jedinica lokalne samouprave je integrirani tj. održivi razvitak. Održivi razvitak mora postati dominantna odrednica u svim strategijama razvoja pa tako i u strategiji razvoja općine Lovinac. Integrirani razvitak nije usporedno ostvarivanje gospodarskih, socijalnih (društvenih) i ekoloških ciljeva već je to ostvarenje jednog cilja koji integrira sve troje.  Samo uz razumijevanje integracije moguće je kombinirati kratkoročnu svrhu gospodarskog razvitka koja je u tranzicijskim zemljama od ključnog značaja, sa srednjoročnom svrhom društvene ravnoteže razvitka te dugoročnom svrhom zaštite prirodnih bogatstava.

Proces održivog razvitka nije moguće započeti jačanjem gospodarskog razvitka u cilju odgovaranja na postojeći pritisak, ne uzimajući u obzir pritom društvena razvojna načela i ekološke zahtjeve. Iako postoje različiti vremenski okviri, a stoga i razni pritisci na čimbenike, razvojna nastojanja ne smiju biti usmjerena samo na goruće probleme, nego od samog početka trebaju uzimati u obzir i društvene i ekološke aspekte. U protivnom, nastojanja da se zaobiđu gospodarski problemi ugrožavaju održivost razvitka što nadalje znači da ja važno u razvoju bilo koje države, regije ili jedinice lokalne samouprave uključiti ciljeve zaštite okoliša. To znači uvođenje zaštite okoliša kao jedne od dimenzija u sve velike teme ekonomskog i socijalnog razvoja koje su u 21. stoljeću pred nama: od gradnje prometne infrastrukture, restrukturiranja i privatizacije energetskog sektora, do drugačijeg oblikovanja turističkog proizvoda, prilagodbe poljoprivrede, očuvanja Jadranske obale, otoka i mora te politike zapošljavanja. Okoliš se nikada ne smije zaboraviti, okoliš se ne smije ni zbog čega zanemariti.  Zbog navedenog, u razvoju općine je od vrlo velikog i nužnog značaja u svakom segmentu važno uključiti zaštitu okoliša kako se sam koncept održivog razvoja ne bi narušavao.

Općina Lovinac je 2015. godine prijavila na Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" projekt izrade Strateškog razvojnog programa općine Lovinac za razdoblje  od 2016.-2020. godine.