Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Razvoj ljudskih potencijala do 2020.godine

Mjere i aktivnosti poticanja razvoja ljudskih potencijala u općini Lovinac do 2020.godine

Razvoj ljudskih potencijala uključuje Osiguravanje uvjeta za privlačenje obrazovane radne snage čime se predviđaju aktivnosti u cilju otvaranja novih radnih mjesta za stručnu mladu radnu snagu uvođenjem olakšica za poslodavce.

Predviđene aktivnosti:

-Uspostava sustava olakšica za poslodavce u svrhu poticanja zapošljavanja mladih u Općini (stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima)

-Program stambenog zbrinjavanja

                                

Poticanje poduzetništva  i samozapošljavanja usmjereno je na stvaranje povoljnog okruženja za poduzetnike, potiče provođenje programa prekvalifikacije, razvoja znanja, vještina i kompetencija u svrhu samozapošljavanja. Aktivnosti podrazumijevaju prilagodbu programa, koje provodi HZZ lokalnim potrebama i interesima, te održavanje edukacije u sjedištu lokalne zajednice. Podržavaju se svi oblici povezivanja lokalnih poduzetnika s poduzetničkim potpornim ustanovama i međusobno povezivanje poduzetnika u svrhu razmjene informacija, zajedničkog izlaska na tržište, zajedničke nabavke repromaterija, zajedničkog korištenja poljoprivrednih strojeva, zajedničkog korištenja skladišta, zajedničke promocije proizvoda na tržištu i drugo. Provedba aktivnosti  je nužni preduvjet za ostvarivanje rezultata u okviru ovog prioritetnog cilja. U svrhu poticanja razvoja mikro, malog i srednjeg poduzetništva provest će se aktivnosti dodjele financijske pomoći poduzetnicima: subvencioniranje poduzetničkih kredita, promicanje novih oblika financiranja, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU, sufinanciranje energetski učinkovitih projekata i korištenja OIE i sl.

Predviđene aktivnosti:

-Poticanje provedbe programa iz sustava profesionalnog usmjeravanja, prekvalifikacije i cjeloživotnog učenja prilagođenog razvojnim potrebama Općine

-Promocija i poticanje lokalnog stanovništva na korištenje  programa profesionalnog usmjeravanja, prekvalifikacije i cjeloživotnog učenja u svrhu razvoja znanja, vještina i kompetencija koje su im neophodne za pokretanje vlastitog poslovanja i povećanje broja zaposlenih kod postojećih poduzetnika

-Uspostava sustava mjera olakšica u svrhu poticanja razvoja mikro, malog i srednjeg poduzetništva (subvencioniranje poduzetničkih kredita, promicanje novih oblika financiranja, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU, sufinanciranje energetski učinkovitih projekata i korištenja OIE,   )

-Poticanje suradnje s poduzetničkim potpornim institucijama (Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA)

-Poticanje umrežavanja poduzetnika u svrhu zajedničkog izlaska na tržište, zajedničke nabavke repromaterija, zajedničkog korištenja poljoprivrednih strojava, zajedničkog korištenja skladišta i sl.

                                   

 

Jačanje ljudskih potencijala za korištenje sredstva iz nacionalnih i EU fondove posebno je usmjerena na velike mogućnosti korištenja sredstava iz nacionalnih i EU fondova, koji su nam u RH dostupni nakon stupanja u punopravno članstvo EU. U tu svrhu posebno su izdvojene aktivnosti za stjecanje stručnog znanja poduzetnika i udruga civilnog društva za pripremu projektnih prijedloga za korištenje sredstva iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije i pripremu stručne dokumentacije za kompletiranje prijava na natječaje nacionalnih fondova i fondova EU.

Predviđene aktivnosti:

-Kontinuirano unaprjeđenje znanja i vještina za pripremu projekata za korištenje sredstva iz nacionalnih fondova i fondova EU za poduzetnike i udruge civilnog društva

-Priprema projektnih prijedloga i projektne dokumentacije za prijave na natječaje nacionalnih fondova i fondova EU za poduzetnike i udruge civilnog društva

                                       

Razvoj društvene odgovornosti gospodarskih subjekata sadrži aktivnosti za uključivanje gospodarskih subjekata u rješavanje potreba i inicijativa  lokalne zajednice  kroz društveno koristan rad.

Predviđene aktivnosti:

-Uključivanje gospodarskih subjekata u rješavanje potreba i inicijativa  lokalne zajednice  kroz društveno koristan rad

-Edukacija, promocija i sufinanciranje aktivnosti i projekata te korištenje poduzetničke infrastrukture Općine u razvoju socijalnog (društvenog) subjekta

 

                              

 

foto. preuzeto s www.divemania.it, ilquotidianoinclasse.ilsole24ore.com, www.csdialogue.eu, www.idsi.md