Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Razvoj i unaprijeđenje sustava zbrinjavanja otpada

Sustav zbrinjavanja otpada u općini Lovinac

Općina Lovinac potaknula je inicijativu za poboljšanjem, odnosno optimalizacijom sustava prikupljanja komunalnog otpada na svom području, prvenstveno radi povećanja učinkovitosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa cijelog područja općine Lovinac, a samim time i zaštite okoliša zbog smanjenja odlaganja komunalnog otpada u prirodi. Da bi se postigao ovaj cilj općina Lovinac je 2015. godine zamijenila dosadašnje potpuno dotrajalo staro komunalno vozilo uz pomoć sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Optimalizacija sustava prikupljanja komunalnog otpada u općini Lovinac jedan od ključnih prioriteta koji se mora bez odlaganja realizirati.

Prvi korak u optimalizaciji sustava prikupljanja  komunalnog otpada  u općini Lovinac jest nabava i uvođenje u rad novog multifunkcionalnog vozila za prikupljanje i odvoz otpada, pometanje i usisavanje koje je, sukladno svojim tehničkim karakteristikama te potrebama općine, dugoročno rješenje za područje općine Lovinac. Imajući u vidu važnost zaštite okoliša, i u tom smislu sprječavanje nekontroliranog odlaganja komunalnog otpada i  zaštite života i zdravlja ljudi, Općina Lovinac se u realizaciji ovog projekta odlučila za nabavu odgovarajućeg komunalnog vozila kojim bi uz sakupljanje i odvoz komunalnog otpada bilo moguće i pometanje i usisavanje, odnosno multifunkcionalnost.

Vozilo, između ostalog, sadrži visokotlačni perač, cijev za usisavanje, četke s dugačkim dosegom, sustav recirkulacije usisane vode, spremnik otpada, vučne kuke.... također sadrži dodatne alate: kiper sanduk, snježni plug/ralica i malčer.
Vozilo dostiže brzinu od 62km/h
Fond je sufinancirao komunalno vozilo 80%

Projekt značajno utječe na razvoj seoskog prostora, a izravno utječe na smanjenje onečišćenja okoliša, efikasnijim prikupljanjem otpada na cijelom području općine (340 km²), te doprinosi stvaranju boljih uvjeta života pa tako utječe i na povoljnija demografska kretanja na ovom prostoru.

Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada koje nastaje na području općine Lovinac vrši poduzeće Vrilo d.o.o. zbrinjavajući otpad od 360 domaćinstava, uključujući 5 institucija i 4 pravne osobe registrirane za uslužne djelatnosti. Količina komunalnog otpada je manja u zimskim mjesecima, te veća u ljetnim mjesecima, a godišnje iznosi u prosjeku 300 tona. Trenutno je u postupku dodjeljivanje spremnika za odvajanje otpada na području općine Lovinac. Općina Lovinac je, uz to, s Općinom Udbina spojila komunalna poduzeća kako bi se komunalna djelatnost dviju susjednih općina efikasno vršila kroz jednu tvrtku. Time je sanirano odlagalište otpada Kik u Lovincu. Nabavom i uvođenjem u rad specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje i odvoz otpada, pometanje i usisavanje došlo je do reorganizacije sustava prikupljanja otpada čime  se izravno djeluje na održivo gospodarenje otpadom.

Daljnje predviđene aktivnosti:

-Provedba daljnjih aktivnosti u cilju poticanja sustava selektivnog prikupljanja otpada (promotivne i edukativne aktivnosti)

-Sanacija divljih odlagališta

-Jačanje svijesti lokalnog stanovništva o značaju zaštite okoliša – edukativne i informativne  aktivnosti, predavanja, eko-akcije

Foto: http://techno-win.hr