Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Programi

Dokumenti
Izvješće o provedbi plana gospodarenja optadom za 2019.407 kB
Strategija razvoja Općine Lovinac9,572 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2018. godinu 28 kB
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovinac za 2018. godinu (kratkoročni plan)25 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2018. godinu27 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 26 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2018. godinu 26 kB
Program javnih potreba u športu za 2018. godinu 25 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2018. godini 27 kB
Izvješće o provedbi plana gospodarenja optadom za 2018.566 kB
Plan gospodarenje otpadom 2016 - 20222,644 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2015. godinu43 kB
PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.god.28 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2015. godinu33 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2015. godini57 kB
Program javnih potreba u športu za 2015. godinu31 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu34 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2015. godinu59 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2015. godinu45 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.god.28 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2015. godinu33 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2015. godini57 kB
Program javnih potreba u športu za 2015. godinu31 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu34 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2015. godinu56 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2014. godinu42 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.god28 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2014. godinu33 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2014. godini40 kB
Program javnih potreba u športu za 2014. godinu30 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu34 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2014. godinu55 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2014. godinu46 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.god.27 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2014. godinu33 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2014. godini43 kB
Program javnih potreba u športu za 2014. godinu31 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu34 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2014. godinu57 kB
Plan rada zimske službe746 kB
Plan održavanja javnih i zelenih površina898 kB
Plan održavanja groblja 2014.689 kB
Socijalni program za 2013.43 kB
Program utroška šumskog doprinosa za 2013.27 kB
Program održavanja kom. infrastrukture za 2013.43 kB
Program javnih potreba u športu za 2013.28 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2013.30 kB
Program gradnje objekata i uređaja u 2013.61 kB
UČITAJ DOKUMENTE