Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Odluke i opći akti

Dokumenti
Odluka-oslobođenje plaćanja vrtića za sedmi mjesec21 kB
Proračun Općine Lovinac 2021.-2023.1,269 kB
Zahtjev za izdavanje propusnice18 kB
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području općine Lovinac za 201828 kB
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Lovinac26 kB
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVINAC24 kB
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE LOVINAC ZA 2018. GODINU 24 kB
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovinac za 2018. godinu (kratkoročni plan)25 kB
Godišnji plan javnih natječaja u 2018. godini za financiranje projekata i programa koje provode udruge na području općine Lovinac iz sredstava proračuna Općine Lovinac27 kB
Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Lovinac157 kB
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Lovinac za 2017. godinu52 kB
Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Lovinac23 kB
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovinac314 kB
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja Rekreacijskog centra Sveti Rok26 kB
Zahtjev za podmirenje dijela troškova smještaja u đačkom domu27 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima31 kB
Izmjene i dopune Plana prijma35 kB
Pravilnik1,407 kB
IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA171 kB
JAVNI POZIV-NERAZVRSTANE CESTE203 kB
REZULTATI-OPĆINSKO VIJEĆE85 kB
KONAČNI REZULTATI IZBORA 2017110 kB
REZULTATI IZBORA 2017578 kB
ŽIP kandidature881 kB
Rješenje o biračkim mjestima25 kB
Kandidacijske liste-OIP1,413 kB
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE-FOTONAPONSKE PUNIONICE65 kB
ODLUKA O SUBVENCIJI DIJELA TROŠKOVA KUPNJE KNJIGA 26 kB
ODLUKA o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga14 kB
Odluka - novorođenčad- Ivan Petar Pešut25 kB
Odluka - novorođenčad- Josipa Miletić25 kB
ODLUKa o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Lovinac18 kB
Odluka - novorođenčad- Kata Mej i Jeka Mej Jurjević25 kB
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOVINAC 6,636 kB
Odluka o imenovanju komisije za davanje u zakup poslovnih prostora29 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Antonia Brajković25 kB
Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora13 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Marko Pavelić22 kB
Odluka o evidenciju o redovnom pregledu ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata 25 kB
Odluka o zabrani uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti25 kB
Odluka o zaštiti nepušača25 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Nina Brajković22 kB
ZAKLJUČAK-SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINA100 kB
ZAKLJUČAK -OPERATIVNI PROGRAM MJERA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH EKSTREMNIH OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA ILI ZNAČAJNIJEG POREMEĆAJA OPSKRBE81 kB
ZAKLJUČAK-ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINAC U 2014. GODINI51 kB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOVINAC ZA 2014. GODINU35 kB
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Lovinac71 kB
Odluka o visini naknada za neovlašteno korištenje vodnih usluga37 kB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 65 kB
Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac72 kB
UČITAJ DOKUMENTE