Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Općinsko vijeće

Dokumenti
ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE ZA 2022./2023. GODINU19 kB
ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDIRANJA ZA 2022./2023. GODINU14 kB
ZAHTJEV ZA PODMIRENJE DIJELA TROŠKOVA SMJEŠTAJA U ĐAČKOM DOMU 2022./2023. GODINU15 kB
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova45 kB
Izvješće o poslovanju Vrilo d.o.o. za 2021. godinu1,223 kB
Odluka o sufinanciranju troskova studiranja118 kB
Odluka o sufinanciranju troskova kupnje udžbenika za srednju školu141 kB
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu114 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima121 kB
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lovinac139 kB
Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 142 kB
Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća143 kB
Dnevni red 8. sjednice107 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa193 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.245 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem192 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.175 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Socijalnog programa za 2021.338 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021.184 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2021.244 kB
Izvješće i zaključak Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021.196 kB
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela154 kB
Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice KIC-a Lovinac123 kB
Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice KICA-a Lovinac122 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2021. godinu999 kB
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Lovinac147 kB
Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća133 kB
Dnevni red 7. sjednice137 kB
Zapisnik 5. E- sjednica104 kB
Odluka o socijalnoj skrbi 190 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac116 kB
Odluka o izradi UPU zone turističke i rekreacijske namjene Raduč134 kB
Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstva124 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medo123 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mali medo104 kB
Odluka o darovanju135 kB
Izmjena i dopuna Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće-dužnosnici154 kB
Dnevni red 6. sjednice 136 kB
Zapisnik 2-202143 kB
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja 202237 kB
Zaključak o usvajanju Analize stanja CZ 202154 kB
Zaključak o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2021.87 kB
Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja34 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac28 kB
Odluka o imenovanju ulice u Ulicu Slobode319 kB
Odluka o imenovanju ulice u Ulica Ivane Miletić5,115 kB
Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstva27 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2022. godinu32 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.34 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2022.29 kB
UČITAJ DOKUMENTE