Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Općinsko vijeće

Dokumenti
Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac28 kB
Odluke o prodaji nekretnine27 kB
Odluka o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada77 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti za proširenje programa DV26 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti za povećanje broja zaposlenih DV26 kB
Zapisnik 14-202334 kB
Dnevni red 15. sjednica45 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac28 kB
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine27 kB
Prijedlog Odluke o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada77 kB
Prijedlog Odluka o davanju prethodne suglasnosti za proširenje programa DV26 kB
Prijedlog Odluka o davanju prethodne suglasnosti za povećanje broja zaposlenih DV26 kB
Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed16 kB
Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup polj.zemljišta16 kB
Izmjene i dopune Odluka o Socijalnoj skrbi30 kB
Zapisnik 13-202239 kB
Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed16 kB
Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup polj.zemljišta16 kB
Izmjena Odluke o Socijalnoj skrbi 30 kB
Dnevni red 14. sjednica44 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 202224 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 202229 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2022.28 kB
Odluka o imenovanju ravnatelja-ice KIC Lovinac28 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2022.31 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.33 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 202230 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 202230 kB
I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2022.- 20241,198 kB
Zapisnik 12-202240 kB
UPU ZONE TURISTIČKE I REKREACIJSKE NAMJENE RADUČ - Odluka67 kB
Plan zaštite od požara - Općina Lovinac339 kB
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA CZ ZA 202330 kB
ANALIZA STANJA SUSTAVA CZ 202249 kB
Dnevni red 13. sjednica48 kB
Zapisnik 11. E- sjednica29 kB
Zapisnik 10 sjednica 202236 kB
Socijalni program Općine Lovinac31 kB
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH43 kB
Program utroška šumskog doprinosa27 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti 31 kB
Program javnih potreba u sportu 28 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju30 kB
Program javnih potreba u kulturi29 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 33 kB
Proračun Općine Lovinac 2023. - 2025.1,337 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac32 kB
Odluka o lokalnim porezima27 kB
Odluka o imenovanju ulice u Ulicu Ivice Drmića583 kB
Prilog Odluci o davanju suglasnosti - dimnjačar - Opci uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjacarskih poslova Lovinac262 kB
UČITAJ DOKUMENTE