Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Općinsko vijeće

Dokumenti
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2024. godinu33 kB
Proračun u malom za građane788 kB
Proračun Općine Lovinac 2024. - 2026.1,351 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2024.31 kB
Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 2024.43 kB
Program utroška šumskog doprinosa za 2024.28 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture općine Lovinac za 2024.31 kB
Program javnih potreba u sportu za 2024.29 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024.30 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2024.29 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024..34 kB
Analiza Višegodišnji plan za Proračun 2024-2026.24 kB
I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2023.- 2025..502 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2023.31 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.34 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023.30 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2023.31 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2023.31 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 2023.23 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2023.29 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2023.28 kB
SMJERNICE 2024. - 2025. OPCINA LOVINAC44 kB
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA_2024.30 kB
ANALIZA STANJA SUSTAVA CZ 2023.49 kB
Prijedlog Proračun Općine Lovinac 2024. - 2026.1,314 kB
Prijedlog Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2024. godinu32 kB
Prijedlog Socijalni program Općine Lovinac za 2024.31 kB
Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 2024.43 kB
Prijedlog Program utroška šumskog doprinosa za 2024.27 kB
Prijedlog Program održavanja komunalne infrastrukture općine Lovinac za 2024.31 kB
Prijedlog Program javnih potreba u sportu za 2024.29 kB
Prijedlog Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024.30 kB
Prijedlog Program javnih potreba u kulturi za 2024.28 kB
Prijedlog Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 202434 kB
Analiza Višegodišnji plan za Proračun 2024-202624 kB
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2023.- 2025490 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 202331 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 202334 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 202330 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 202330 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 202323 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 202329 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 202329 kB
Zapisnik 20-202336 kB
Dnevni red 21. sjednica – nadopuna52 kB
Dnevni red 21. sjednica51 kB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 202321 kB
Odluka o stavljanju van snage odluke o Prirezu25 kB
Odluka o lokalnim porezima 202328 kB
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mali medo 202326 kB
UČITAJ DOKUMENTE