Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Općinsko vijeće

Dokumenti
Zapisnik 2-202143 kB
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja 202237 kB
Zaključak o usvajanju Analize stanja CZ 202154 kB
Zaključak o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2021.87 kB
Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja34 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac28 kB
Odluka o imenovanju ulice u Ulicu Slobode319 kB
Odluka o imenovanju ulice u Ulica Ivane Miletić5,115 kB
Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstva27 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2022. godinu32 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.34 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2022.29 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022.29 kB
Program javnih potreba u sportu za 2022.29 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2022.32 kB
Program utroška šumskog doprinosa za 2022.27 kB
Proračun Općine Lovinac 2022.-2024.1,078 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2022.34 kB
III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2021. - 2023.1,150 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 202130 kB
Odluka o II. izmjenamama Socijalnog programa Općine Lovinac za 202134 kB
Odluka o III. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 202129 kB
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 202131 kB
Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 202125 kB
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 202134 kB
Odluka o III. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 202135 kB
Dnevni red 3. sjednica52 kB
Zapisnik 2-202143 kB
Prijedlog Proračuna Općine Lovinac 2022.-2024.1,056 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2022. godinu32 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.34 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022.29 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022.30 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022.28 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2022.32 kB
Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2022.27 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2022.34 kB
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja34 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja CZ 202154 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja 202237 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2021.87 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac28 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva27 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Ulicu Slobode319 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Ulica Ivane Miletić5,115 kB
Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2021. - 2023.1,153 kB
Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 202125 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 202131 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenamama Socijalnog programa Općine Lovinac za 202133 kB
Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 202131 kB
UČITAJ DOKUMENTE