Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Proračun općine Lovinac

Dokumenti
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA23 kB
Prilog 1. Polugodišnje izvješće o provedbi PP JLP(R)S_14_7_2022 pdf195 kB
Financijski izvještaj 1-12-2021 - Bilješke - Općina Lovinac Konsolidirane22 kB
Obrasci financijskih izvještaja 1-12 2021 OPĆINA KONSOLIDIRANI1,288 kB
Financijski izvještaj 1-12-2021 - Bilješke - Općina Lovinac21 kB
Obrasci financijskih izvještaja 1-12 2021 OPĆINA1,287 kB
Financijsko izvješće 1 - 9 20201,277 kB
Proračun u malom 2022 - Vodič za građane1,486 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2022. godinu32 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.34 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2022.29 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022.29 kB
Program javnih potreba u sportu za 2022.29 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2022.32 kB
Program utroška šumskog doprinosa za 2022.27 kB
Proračun Općine Lovinac 2022.-2024.1,078 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2022.34 kB
III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2021. - 2023.1,150 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 202130 kB
Odluka o II. izmjenamama Socijalnog programa Općine Lovinac za 202134 kB
Odluka o III. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 202129 kB
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 202131 kB
Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 202125 kB
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 202134 kB
Odluka o III. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 202135 kB
Odluka o donošenju provedbenog programa 2021-202536 kB
Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općina Lovinac (Upute v 1.1)90 kB
Provedbeni program Općine Lovinac za razdoblje 2021.-2025. godine7,321 kB
Prijedlog Proračuna Općine Lovinac 2022.-2024.1,056 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2022. godinu32 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.34 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022.29 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022.30 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022.28 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2022.32 kB
Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2022.27 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2022.34 kB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOVINAC ZA 2015. GODINU33 kB
Financijski izvještaj 1- 09-2021- Bilješke - Općina Lovinac17 kB
Obrasci financijskih izvještaja 1-9 2021 OPĆINA1,286 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2021158 kB
Odluka o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 202136 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 202134 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 202125 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 202131 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 202128 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 202133 kB
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2021. - 2023.1,143 kB
Zaključak i Izvješće Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 202068 kB
Zaključak i Izvješće Programa javnih potreba u sportu za 2020.63 kB
UČITAJ DOKUMENTE