Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu financijske potpore za financiranje programa/projekata/ manifestacija udruga i ostalih organizacija civilnog društva u okviru javnih potreba Općine Lovinac za 2019. godinu

Preuzmi

Download