Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Kulturna i povijesna baština na području općine Lovinac

Zaštićena kulturna dobra općine Lovinac

Zaštićeni spomenici kulture

 

Na području općine Lovinac nalazi se sedam zaštićenih kulturnih dobara, koja su uvedena u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nepokretna kulturna dobra. Uglavnom je riječ o sakralnim objektima, utvrdama i inženjerskim građevinama. Popis zaštićenih materijalnih kulturnih dobara i njihovih lokacija:

 

Oznaka dobra

Mjesto

Naziv

Vrsta kulturnog dobra

Z-310

Gornja Ploča

Ruševine utvrde "Štulića kulina"

Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Z-6344

Lovinac

Crkva sv. arhanđela Mihovila

Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Z-5826

Ričice

Crkva sv. Marije Magdalene

Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Z-3856

Smokrić

Most na rijeci Suvaji i cisterna s oknom

Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Z-3445

Sveti Rok

Majstorska cesta

Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Z-6341

Sveti Rok

Crkva sv. Roka

Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Z-6342

Štikada

Hram sv. Apostola Petra i Pavla

Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

 

Zaštićeni kopneni arheološki lokaliteti su:

  • Cvituša - prapovijest
  • Piplica - prapovijest
  • Pod Cvitušom – ostaci stare rimske ceste -antika

Na području Općine Lovinac u prapovijesno doba obitavali su pripadnici drevnog naroda Japodi, a o čemu svjedoče ostaci tzv.: Japodskih gradina: Piplica, Razvala, Vrkljanske gradine, Brkina gradina, Rukavinska gradina, Cvituša i keramikom pokriveno tlo u Vraničkoj špilji.

Ruševina utvrde Štulića kulina ostaci su obrambene građevine iz srednjeg vijeka, izgrađena 1744. Građevina ima puškarnice i male otvore na katu, a svjedoči o vremenima ratnih osvajanja Turaka na našim prostorima.

Kao civilne građevine zaštićeni su Most na rijeci Suvaji i Cisterna s oknom, izgrađeni krajem 19. stoljeća u naselju Smokorić, te Majstorska cesta u naselju Sveti Rok građena od 1825. do 1832.godine.  Sakralne građevine izgrađene su u 18.stoljeću, izuzev Hrama sv. Apostola Petra i Pavla.