Olduke općinskog vijeća

Dokumenti
S U G L A S N O S T PODUZEĆU VRILO D.O.O. ZA KUPOVINU RADNOG STROJA KOMBINIRKE CASE30.500 kB
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOVINAC ZA 2016. GODINU33.500 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2016. godinu54.000 kB
PROGRAM Utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.god.35.000 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2016. godinu42.000 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2016. godini59.500 kB
Program javnih potreba u športu za 2016. godinu41.000 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu49.500 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2016. godinu59.500 kB
O D L U K U O DAVANJU SUGLASNOSTI U SVRHU RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU30.500 kB
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOVINAC ZA 2017. GODINU34.000 kB
ZAKLJUČAK Civilna zaštita41.927 kB
ZAKLJUČAK OPERATIVNI PROGRAM MJERA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH EKSTREMNIH OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA ILI ZNAČAJNIJEG POREMEĆAJA OPSKR82.500 kB
Zaključak ZIS53.000 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2017. godinu52.500 kB
PROGRAM Utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017.god.36.000 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2017. godinu42.500 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017. godini62.500 kB
Program javnih potreba u športu za 2017. godinu38.500 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2017. godinu49.500 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu46.500 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017. godinu72.000 kB
ODLUKU o donaciji sredstava za VUKOVARSKI VODOTORANJ SIMBOL HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA25.000 kB
O D L U K U O DAVANJU SUGLASNOSTI U SVRHU RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU29.500 kB
ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2015. godini27.500 kB
ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o izvršenju Socijalnog programa u Općini Lovinac za 2015. godinu27.000 kB
ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu26.500 kB
ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o izvršenju Programa u kulturi za 2015. godinu27.000 kB
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2015. godinu27.000 kB
IZVJEŠĆE o izvršavanju Socijalnog programa Općine Lovinac za 2015. godinu53.000 kB
IZVJEŠĆE o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2015. godini61.000 kB
IZVJEŠĆE o izvršavanju Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu38.500 kB
IZVJEŠĆE o izvršavanju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu46.500 kB
IZVJEŠĆE o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2015. godinu67.000 kB
ODLUKU O IMENOVANJU PRIVREMENE RAVNATELJICE25.500 kB
ODLUKU O OSNIVANJU USTANOVE „KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR LOVINAC“58.000 kB
ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o provođenju Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Lovinac za 2016. godini27.500 kB
Izvješće o provođenju Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Lovinac za 2016. godinu62.500 kB
ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC KOJI OSNOVNU ŠKOLU POHAĐAJU U OPĆINI GRAČAC ZA RAZDOBLJEOD RUJNA 2016. DO LIPNJA 2017. GODINE28.500 kB
ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC U RAZDOBLJU OD RUJNA DO PROSINCA 2016. GODINE27.500 kB
ODLUKA O SUBVENCIJI DIJELA TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA27.500 kB
ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA STUDIRANJA STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC43.500 kB
ODLUKA O DODJELI POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC SMJEŠTENIH U ĐAČKOM DOMU ODNOSNO KOJI POHAĐAJU ŠKOLU VAN GRADA GOSPIĆA I GRAČACA32.500 kB
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Lovinac15.171 kB
Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Lovinac29.000 kB
PRIJEDLOG ODLUKE O POČETKU PRIPREME PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINAC31.000 kB
Odluka o namjeri osnivanja Turističke zajednice Općine Lovinac27.000 kB
ODLUKA O JEDNOSTRANOM PREBIJANJU (KOMPENZACIJI)MEĐUSOBNO DOSPJELIHTRAŽBINA IZ POREZNO-DUŽNIČKOG ODNOSAIZMEĐU OPĆINE LOVINAC IHRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ZAGREB 14.025 kB
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI ZA UREĐENJE I ADAPTACIJU OKOLIŠA DOMA KULTURE LOVINAC30.000 kB
ODLUKA O PROVEDBI PROJEKTA UREDJENJE I ADAPTACIJI OKOLIŠA NA DOMU KULTURE LOVINAC29.000 kB