Općinsko vijeće

Dokumenti
DNEVNI RED 12. SJEDNICA42 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja vatrogasnog doma32 kB
Prilog 12 - Opis projekta_Lovinac_Vatrogasni dom204 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija Doma kulture32 kB
Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem21 kB
Zapisnik sa 10. sjednice29 kB
Prijedlog za razrješenje i imenovanje mrtvozornika na području općine Lovinac25 kB
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine Lovinac28 kB
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lovinac za 2018.24 kB
Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za 201828 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2018.30 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201826 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201828 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201828 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 201826 kB
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2018-2020.1,069 kB
DNEVNI RED 11. SJEDNICA46 kB
Zapisnik sa 10. sjednice vijeća30 kB
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2018-2020.1,072 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvrašavanju Proračuna Općine Lovinac za 2018.28 kB
Prijedlog Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201828 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201828 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201829 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201830 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 201826 kB
Nacrt Prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika na području općine Lovinac26 kB
Nacrt Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem21 kB
Nacrt Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine Lovinac29 kB
Zapisnik sa 9. sjednice vijeća30 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2017.117 kB
Odluka o donošenju UPU zone turističke i rekreacijske namjene Rasoja51 kB
Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovinac27 kB
Odluka o izboru napovoljnije ponude28 kB
DNEVNI RED 10. SJEDNICA42 kB
Zapisnik sa 9. sjednice vijeća30 kB
Nacrt-Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017117 kB
Nacrt Odluke o izboru napovoljnije ponude31 kB
Nacrt Odluke o donošenju UPU zone turističke i rekreacijske namjene Rasoja51 kB
Nacrt Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovinac28 kB
Nacrt Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine Lovinac29 kB
Zapisnik sa 8. sjednice 29 kB
Zapisnik sa 7. sjednice31 kB
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovinac48 kB
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (3-2018)34 kB
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Lovinac25 kB
Zaključak o usvajanju Programa održavanja objekata i uređeja komunalne infrastrukture iz djelatnosti članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017.61 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u športu za 2017.55 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u preškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2017.51 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017.69 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2017.103 kB
UČITAJ DOKUMENTE