Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Općinsko vijeće

Dokumenti
Zapisnik 9. E- sjednica29 kB
Zapisnik 8-202238 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2022. godinu159 kB
Plan operativne provedbe 2022.27 kB
Odluka za zaduženje Općine Lovinac24 kB
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca_202249 kB
Kodeks ponašanja31 kB
Izvješće o radu komunalnog redara za 202113 kB
Izvješće o radu komunalnog redara za 1-6-202213 kB
Dnevni red 10. sjednice.45 kB
Dnevni red 9. sjednice42 kB
Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda25 kB
Izvješće o poslovanju Vrilo d.o.o. za 2021. godinu1,223 kB
Odluka o sufinanciranju troskova studiranja118 kB
Odluka o sufinanciranju troskova kupnje udžbenika za srednju školu141 kB
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu114 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima121 kB
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lovinac139 kB
Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 142 kB
Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća143 kB
Dnevni red 8. sjednice107 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa193 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.245 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem192 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.175 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Socijalnog programa za 2021.338 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021.184 kB
Izvješće i zaključak o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2021.244 kB
Izvješće i zaključak Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021.196 kB
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela154 kB
Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice KIC-a Lovinac123 kB
Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice KICA-a Lovinac122 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2021. godinu999 kB
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Lovinac147 kB
Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća133 kB
Dnevni red 7. sjednice137 kB
Zapisnik 5. E- sjednica104 kB
Odluka o socijalnoj skrbi 190 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac116 kB
Odluka o izradi UPU zone turističke i rekreacijske namjene Raduč134 kB
Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstva124 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali medo123 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mali medo104 kB
Odluka o darovanju135 kB
Izmjena i dopuna Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće-dužnosnici154 kB
Dnevni red 6. sjednice 136 kB
Zapisnik 4. E- sjednica30 kB
Odluka o imenovanju ravnatelja-ice KIC Lovinac28 kB
Izmjenjeni Dnevni red 5. sjednica44 kB
Dnevni red 5. sjednica44 kB
UČITAJ DOKUMENTE