Općinsko vijeće

Dokumenti
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima45 kB
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2020-.2021.26 kB
Odluka o sufinanciranju troškova kupnje udžbenika za srednju školu27 kB
Odluka o sufinanciranju troškova studiranja26 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2020.188 kB
Zapisnik 28. E- sjednica32 kB
Dnevni red 29. sjednica44 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima45 kB
Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2020-.2021.27 kB
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova studiranja27 kB
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2020.166 kB
Zapisnik 28. E- sjednica32 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2019.178 kB
Odluka i prilozi o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture30 kB
Zaključak i Izvješće Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.60 kB
Zaključak i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2019.80 kB
Zaključak i Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019.67 kB
Zaključak i Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2019.78 kB
Zaključak i Izvješće Programa javnih potreba u sportu za 2019.62 kB
Zaključak i Izvješće Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.76 kB
Zapisnik 27. E- sjednica29 kB
Dnevni red 28. sjednica47 kB
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2019.201 kB
Prijedlog Odluke o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture30 kB
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.-2024.47 kB
Prijedlog Zaključka i Izvješće Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.60 kB
Prijedlog Zaključka i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2019.80 kB
Prijedlog Zaključka i Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019.67 kB
Prijedlog Zaključka i Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2019.78 kB
Prijedlog Zaključka i Izvješće Programa javnih potreba u sportu za 2019.62 kB
Prijedlog Zaključka i Izvješće Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.75 kB
Zapisnik 27. E- sjednica29 kB
Zapisnik 26. sjednica32 kB
Odluka za zaduženje Općine Lovinac23 kB
Dnevni red 27. sjednica43 kB
Prijedlog Odluke za zaduženje Općine Lovinac24 kB
Zapisnik 26. sjednica32 kB
Zapisnik 25. sjednica29 kB
Statut Općine Lovinac 191 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac26 kB
Dnevni red 26. sjednica44 kB
Zapisnik 25. sjednica29 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac27 kB
Prijedlog Statuta Općine Lovinac 191 kB
Izmjene i dopune Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Lovinac.4,035 kB
Zaključak u usvajanju izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lovinac66 kB
Prijedlog Zaključka -usvajanje izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lovinac66 kB
Zapisnik 24. sjednica37 kB
Zapisnik 23. sjednica36 kB
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-20211,234 kB
UČITAJ DOKUMENTE
X