Općinsko vijeće

Dokumenti
Statut 2021191 kB
Odluka o izradi - UPU Sv Rok - Staro Selo70 kB
Pravilnik o jednostavnoj nabavi 202136 kB
Zapisnik 31. 34 kB
Dnevni red 32. sjednica44 kB
Zapisnik 31. E- sjednica34 kB
Prijedlog Odluke o izradi - UPU Sv Rok - Staro Selo70 kB
Prijedlog Statuta 2021191 kB
Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi 202137 kB
Zapisnik 29. sjednica36 kB
Zapisnik 30 E- sjednica32 kB
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja za 2021.35 kB
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite 202051 kB
Zaključak o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2020.90 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2021. godinu31 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021.28 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.34 kB
Program javnih potreba u sportu za 2021.27 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2021.34 kB
Program utroška šumskog doprinosa za 2021.26 kB
Odluka o oslobađanju plaćanja dijela komunalne naknade25 kB
Dnevni red 31. sjednica-izmjena48 kB
Dnevni red 31. sjednica48 kB
Zapisnik 29. sjednica36 kB
Zapisnik 30 E- sjednica32 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja za 2021.36 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite 202052 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2020.90 kB
Prijedlog Proračuna Općine Lovinac 2021.-2023.1,270 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2021. godinu32 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021.30 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.34 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021.30 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture 32 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021.28 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2021.34 kB
Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2021.31 kB
Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja dijela komunalne naknade26 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju poslovne zone26 kB
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mali medo25 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 202030 kB
Odluka o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 202031 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 202029 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 202038 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 202028 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 202023 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 202028 kB
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2020. - 2022.1,519 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima45 kB
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2020-.2021.26 kB
UČITAJ DOKUMENTE
X