Općinsko vijeće

Dokumenti
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa u Općini Lovinac za 2018. godinu37 kB
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2018. godinu30 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2018. godinu36 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2018. godinu29 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za područje Općine Lovinac u 2018. godini36 kB
IZVJEŠĆE Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lovinac za 2018.30 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u sportu za 2018.37 kB
IZVJEŠĆE Program javnih potreba u sportu za 2018.29 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018.37 kB
IZVJEŠĆE Program javnih potreba u kulturi za 2018.29 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2018.37 kB
IZVJEŠĆE Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201829 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Mali medo30 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija mjesnog groblja u Svetom Roku37 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2018.109 kB
Dnevni red 19. sjednica46 kB
Odluka o povjeravanju provođenja postupka javne nabave VRILU d.o.o.25 kB
Zapisnik 17. sjednica31 kB
Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mali medo22 kB
Odluka o izradi ID UPU zone Rasoja i s tim povezane I&D PPUO22 kB
Odluka o imenovanju ulice21 kB
Dnevni red 18. sjednica43 kB
Prijedlog Odluke o naknadi članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mali medo22 kB
Prijedlog Odluke o izradi ID UPU zone Rasoja i s tim povezane I&D PPUO22 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju provođenja postupka javne nabave VRILU d.o.o.26 kB
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mali medo25 kB
Odluka o socijalnoj skrbi34 kB
Zapisnik sa 16. sjednice30 kB
DNEVNI RED 17. SJEDNICA42 kB
Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 34 kB
Zapisnik sa 16. sjednice28 kB
Zapisnik sa 15. sjednice38 kB
Odluka o komunalnom doprinosu90 kB
Odluka o komunalnoj naknadi37 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac za 2019.29 kB
Odluka o izboru najpovoljnije ponude32 kB
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu23 kB
Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovinac26 kB
Odluka o iskaznici i službenoj odori komunalnog redara38 kB
Dnevni red 16. sjednica44 kB
Zapisnik sa 15. sjednice38 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac za 2019.32 kB
Prijedlog Odluke o izboru napovoljnije ponude 31 kB
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu24 kB
Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovinac26 kB
Prijedlog Odluke o iskaznici i službenoj odori komunalnog redara40 kB
Proračun Općine Lovinac 2019 - 2021 1,092 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2019. godinu30 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2019.27 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.31 kB
UČITAJ DOKUMENTE