Proračun općine Lovinac

Dokumenti
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2019.183 kB
Zapisnik 19. sjednica34 kB
Odluka o I. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201932 kB
Odluka o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 201930 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201928 kB
Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201932 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201929 kB
Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 201927 kB
Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna 2019.27 kB
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-2021.1,155 kB
Zaključak o usvajanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.62 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u sportu za 2018.53 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u preškolskom odgoju i obrazovanju za 2018.54 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2018.65 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 201857 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2018.59 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2018.109 kB
Financijski izvještaj 1 - 3 2019 - Proračunski korisnik 1,272 kB
Financijski izvještaj 1 - 3 2019 - Bilješke17 kB
Financijski izvještaj 1 - 3 2019 1,285 kB
Financijski izvještaj 1-12-2018 - Konsolidirane Bilješke 23 kB
Financijski izvještaj I-XII 2018 - KONSOLIDIRANO1,292 kB
Bilješke uz Financijski izvještaj I-XII 2018 - PK KIC Lovinac 13 kB
Financijski izvještaj I-XII 2018 - PK KIC Lovinac 1,292 kB
Financijski izvještaj 1-12-2018 - Bilješke - Općina Lovinac22 kB
Financijski izvještaj I-XII 2018 - Općina Lovinac1,292 kB
Bilješke uz Financijski izvještaj I-XII 2018 - PK KIC Lovinac 10 kB
Financijski izvještaj I-XII 2018 - PK KIC Lovinac 11,271 kB
Proračun u malom za građane - 2019.809 kB
Proračun Općine Lovinac 2019 - 2021 1,092 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2019. godinu30 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2019.27 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.31 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.27 kB
Program javnih potreba u športu za 2019.26 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2019.29 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2019.30 kB
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovinac za 2018.25 kB
Odluka o II. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201829 kB
Odluka o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 201830 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201827 kB
Odluka o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201828 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201828 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 201826 kB
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2018-20201,266 kB
Prijedlog Proračuna Općine Lovinac 2019. - 2021.1,081 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2019.34 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2019.29 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2019.28 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.27 kB
UČITAJ DOKUMENTE