Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
Godišnji plan javnih natječaja u 2020. godini za financiranje projekata i programa koje provode udruge na području općine Lovinac iz sredstava proračuna Općine LovinacOpćinski načelnik28 kB
Prijedlog Zaključka -usvajanje izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu LovinacOpćinsko vijeće66 kB
Zapisnik 24. sjednicaOpćinsko vijeće37 kB
Proračun u malom za građane - 2020.Proračun općine1,459 kB
Zapisnik 23. sjednicaOpćinsko vijeće36 kB
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2019.-2021Općinsko vijeće1,234 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 2019.Općinsko vijeće27 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019Općinsko vijeće28 kB
Odluka o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019Općinsko vijeće33 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2019Općinsko vijeće27 kB
Odluka o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2019Općinsko vijeće30 kB
Odluka o II. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2019Općinsko vijeće31 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2019Općinsko vijeće29 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mali medoOpćinsko vijeće40 kB
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA_2020 LOVINACOpćinsko vijeće33 kB
Odluka o određivanju pravnih osobaOpćinsko vijeće28 kB
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju službenog glasilaOpćinsko vijeće24 kB
Izmjene i dopune Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine LovinacOpćinsko vijeće4,035 kB
DNEVNI RED 25. SJEDNICAOpćinsko vijeće43 kB
Glasnik 10-19Glasnik općine1,408 kB
Zapisnik 22. sjednicaOpćinsko vijeće34 kB
Zaključak o prihvaćanju Analize protupožarne sezone 2018.Općinsko vijeće89 kB
Odluka o agrotehničkim mjeramaOpćinsko vijeće31 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2020.Općinsko vijeće30 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2020.Općinsko vijeće29 kB
Program javnih potreba u športu za 2020.Općinsko vijeće27 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020.Općinsko vijeće28 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2020.Općinsko vijeće29 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.Općinsko vijeće33 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2020. godinuOpćinsko vijeće31 kB
Proračun Općine Lovinac 2020. - 2022.Općinsko vijeće1,385 kB
Glasnik 9-19 Glasnik općine1,288 kB
Dnevni red 23. sjednicaOpćinsko vijeće46 kB
Zapisnik 22. sjednicaOpćinsko vijeće33 kB
Prijedlog Proračuna Općine Lovinac 2020 - 2022Općinsko vijeće1,351 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2020. godinuOpćinsko vijeće32 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020.Općinsko vijeće30 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.Općinsko vijeće34 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.Općinsko vijeće29 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2020.Općinsko vijeće31 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2020.Općinsko vijeće32 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2020.Općinsko vijeće28 kB
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjeramaOpćinsko vijeće31 kB
Prijedlog Zaključka o prohvaćanju Analize protupožarne sezone 2018.Općinsko vijeće89 kB
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnostiOpćinsko vijeće32 kB
Zapisnik 21. sjednicaOpćinsko vijeće33 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2019.Općinsko vijeće183 kB
Odluka o sufinanciranju troskova studiranjaOpćinsko vijeće26 kB
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2019.-2020.Općinsko vijeće26 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovimaOpćinsko vijeće45 kB
UČITAJ DOKUMENTE