Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
Zapisnik sa 9. sjednice vijećaOpćinsko vijeće30 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2017.Općinsko vijeće117 kB
Odluka o donošenju UPU zone turističke i rekreacijske namjene RasojaOpćinsko vijeće51 kB
Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine LovinacOpćinsko vijeće27 kB
Odluka o izboru napovoljnije ponudeOpćinsko vijeće28 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2017.Proračun općine117 kB
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području općine Lovinac za 2018Općinski načelnik28 kB
Glasnik 03-2018Glasnik općine1,567 kB
DNEVNI RED 10. SJEDNICAOpćinsko vijeće42 kB
Zapisnik sa 9. sjednice vijećaOpćinsko vijeće30 kB
Nacrt-Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017Općinsko vijeće117 kB
Nacrt Odluke o izboru napovoljnije ponudeOpćinsko vijeće31 kB
Nacrt Odluke o donošenju UPU zone turističke i rekreacijske namjene RasojaOpćinsko vijeće51 kB
Nacrt Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine LovinacOpćinsko vijeće28 kB
Nacrt Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Općine LovinacOpćinsko vijeće29 kB
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine LovinacOpćinski načelnik26 kB
UPU Rasoja i s tim povezane ID PPUO Lovinac - IZVJESCEUrbanistički plan uređenja3,819 kB
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVINACOpćinski načelnik24 kB
Zapisnik sa 8. sjednice Općinsko vijeće29 kB
Zapisnik sa 7. sjedniceOpćinsko vijeće31 kB
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine LovinacOpćinsko vijeće48 kB
Pravilnik o jednostavnoj nabavi (3-2018)Općinsko vijeće34 kB
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine LovinacOpćinsko vijeće25 kB
Zaključak o usvajanju Programa održavanja objekata i uređeja komunalne infrastrukture iz djelatnosti članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017.Općinsko vijeće61 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u športu za 2017.Općinsko vijeće55 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u preškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2017.Općinsko vijeće51 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017.Općinsko vijeće69 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2017.Općinsko vijeće103 kB
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.Općinsko vijeće63 kB
Glasnik 02-2018Glasnik općine773 kB
Zapisnik sa 08. sjedniceOpćinsko vijeće30 kB
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE LOVINAC ZA 2018. GODINU Općinski načelnik24 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2017.Općinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2017.Općinsko vijeće26 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017. godiniOpćinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017. godiniOpćinsko vijeće27 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017.Općinsko vijeće36 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 2017.Općinsko vijeće24 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.Općinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2017.Općinsko vijeće25 kB
Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izvješća Programa javnih potreba u športu za 2017.Općinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2017Općinsko vijeće24 kB
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017. godinuOpćinsko vijeće37 kB
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017Općinsko vijeće25 kB
Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi (3-2018)Općinsko vijeće34 kB
Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine LovinacOpćinsko vijeće49 kB
Zapisnik sa 7. sjedniceOpćinsko vijeće31 kB
Pismo namjereOpćinsko vijeće538 kB
Dnevni red Općinsko vijeće44 kB
Općina Lovinac - Konsolidirane Bilješke 2017Proračun općine22 kB
UČITAJ DOKUMENTE