Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
Financijski izvještaj 1-12-2018 - Konsolidirane Bilješke Proračun općine23 kB
Financijski izvještaj I-XII 2018 - KONSOLIDIRANOProračun općine1,292 kB
Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja ( 1. siječnja-31.prosinca 2018., TB)Donacije i sponzorstva1,940 kB
Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja ( 1. siječnja-31.prosinca 2018., MD)Donacije i sponzorstva2,447 kB
Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja ( 1. siječnja-31.prosinca 2018., SR)Donacije i sponzorstva2,456 kB
Izvješće o provedenom savjetovanjuSavjetovanje s javnošću24 kB
Bilješke uz Financijski izvještaj I-XII 2018 - PK KIC Lovinac Proračun općine13 kB
Financijski izvještaj I-XII 2018 - PK KIC Lovinac Proračun općine1,292 kB
Financijski izvještaj 1-12-2018 - Bilješke - Općina LovinacProračun općine22 kB
Financijski izvještaj I-XII 2018 - Općina LovinacProračun općine1,292 kB
Bilješke uz Financijski izvještaj I-XII 2018 - PK KIC Lovinac 1Proračun općine0 kB
Financijski izvještaj I-XII 2018 - PK KIC Lovinac 1Proračun općine1,271 kB
Glasnik 1-19 Glasnik općine102 kB
Zapisnik sa 15. sjedniceOpćinsko vijeće38 kB
Odluka o komunalnom doprinosuOpćinsko vijeće90 kB
Odluka o komunalnoj naknadiOpćinsko vijeće37 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac za 2019.Općinsko vijeće29 kB
Odluka o izboru najpovoljnije ponudeOpćinsko vijeće32 kB
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmuOpćinsko vijeće23 kB
Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine LovinacOpćinsko vijeće26 kB
Odluka o iskaznici i službenoj odori komunalnog redaraOpćinsko vijeće38 kB
Godišnji plan javnih natječaja u 2019. godini za financiranje projekata i programa koje provode udruge na području općine Lovinac iz sredstava proračuna Općine LovinacNatječaji i potpore28 kB
Plan javne nabave za 2019.Javna nabava90 kB
Godišnje izvješće za 2018.Pristup informacijama213 kB
Dnevni red 16. sjednicaOpćinsko vijeće44 kB
Zapisnik sa 15. sjedniceOpćinsko vijeće38 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac za 2019.Općinsko vijeće32 kB
Prijedlog Odluke o izboru napovoljnije ponude Općinsko vijeće31 kB
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmuOpćinsko vijeće24 kB
Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine LovinacOpćinsko vijeće26 kB
Prijedlog Odluke o iskaznici i službenoj odori komunalnog redaraOpćinsko vijeće40 kB
Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću-prijedlog odluke o socijalnoj skrbiSavjetovanje s javnošću17 kB
Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Lovinac Savjetovanje s javnošću34 kB
Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinuSavjetovanje s javnošću23 kB
Proračun u malom za građane - 2019.Proračun općine809 kB
Proračun Općine Lovinac 2019 - 2021 Proračun općine1,092 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2019. godinuProračun općine30 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2019.Proračun općine27 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.Proračun općine31 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.Proračun općine27 kB
Program javnih potreba u športu za 2019.Proračun općine26 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2019.Proračun općine29 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2019.Proračun općine30 kB
Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja ( 1. siječnja- 30. lipnja 2018.)Donacije i sponzorstva250 kB
Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja ( 19. lipnja - 31.prosinca 2017.)Donacije i sponzorstva990 kB
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu LovinacOpćinsko vijeće5,785 kB
Zaključak o usvajanju Procjene rizikaOpćinsko vijeće65 kB
Zapisnik - 14. sjednicaOpćinsko vijeće29 kB
Zaključak i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine LovinacOpćinsko vijeće80 kB
Zaključak i Analiza stanja CZ Općina LovinacOpćinsko vijeće107 kB
UČITAJ DOKUMENTE