Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja (19. lipnja - 31.prosinca 2017.)Donacije i sponzorstva1,147 kB
Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja ( 19. lipnja - 31.prosinca 2017.)Donacije i sponzorstva1,069 kB
Prijedlog Proračuna Općine Lovinac 2019. - 2021.Proračun općine1,081 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2019.Proračun općine34 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2019.Proračun općine29 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2019.Proračun općine28 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.Proračun općine27 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019.Proračun općine27 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.Proračun općine31 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2019. godinuProračun općine33 kB
Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu financijske potpore za financiranje programa/projekata/ manifestacija udruga i ostalih organizacija civilnog društva u okviru javnih potreba Općine Lovinac za 2018. godinuNatječaji i potpore49 kB
Glasnik 6-18Glasnik općine508 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Zahvat izvora Kozjan-Tlačni cjevovodOpćinsko vijeće43 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2018-.2019.Općinsko vijeće25 kB
Odluka o prodaji nekretnineOpćinsko vijeće25 kB
Zapisnik sa 13. redovne radne sjedniceOpćinsko vijeće29 kB
Dnevni red- 14. sjednicaOpćinsko vijeće42 kB
Zapisnik sa 13. redovne radne sjedniceOpćinsko vijeće29 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Zahvat izvora Kozjan-Tlačni cjevovodOpćinsko vijeće39 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2018-.2019.Općinsko vijeće25 kB
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnineOpćinsko vijeće26 kB
ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA V. IZMJENE I DOPUNE PPUO LOVINACProstorni plan uređenja19 kB
Izvješće o ponovnoj javnoj raspraviProstorni plan uređenja4,080 kB
Javni natječajNatječaji i potpore26 kB
Upute za prijaviteljeNatječaji i potpore122 kB
Obrazac A1- Prijava na javni natječajNatječaji i potpore37 kB
Obrazac A2 - Proračun programa ili projekataNatječaji i potpore61 kB
Obrazac A3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2018.Natječaji i potpore20 kB
Obrazac A4 - Izjava o partnerstvuNatječaji i potpore22 kB
Obrazac A5 - Ocjena kvalitete, vrijednosti programa ili projekta prijavljenog na Javni natječajNatječaji i potpore26 kB
Zapisnik 12. redovna radna sjednicaOpćinsko vijeće26 kB
Zapisnik 11. redovna radna sjednicaOpćinsko vijeće32 kB
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA REKREACIJSKOG CENTRA SVETI ROK Općinsko vijeće49 kB
Odluka o sufinanciranju troškova studiranjaOpćinsko vijeće26 kB
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednjoj školi za školsku godinu 2018-.2019.Općinsko vijeće28 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovimaOpćinsko vijeće45 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija Doma kultureOpćinsko vijeće205 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja vatrogasnog gomaOpćinsko vijeće200 kB
Odluka o davanju suglasnosti u svrhu izdavanja rješenja o izvedenom stanjuOpćinsko vijeće42 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovinac za 2018.Općinsko vijeće104 kB
Glasnik 5-18Glasnik općine1,903 kB
Izvješće o javnoj raspravi- V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lovinac Prostorni plan uređenja4,511 kB
PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine LovinacProstorni plan uređenja21 kB
DNEVNI RED 12. SJEDNICAOpćinsko vijeće42 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja vatrogasnog domaOpćinsko vijeće32 kB
Prilog 12 - Opis projekta_Lovinac_Vatrogasni domOpćinsko vijeće204 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija Doma kultureOpćinsko vijeće32 kB
Strategija razvoja Općine LovinacProgrami9,572 kB
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.Donacije i sponzorstva274 kB
Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine LovinacProstorni plan uređenja21 kB
UČITAJ DOKUMENTE