Cjelokupna dokumentacija

Dokumenti
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE LOVINAC ZA 2019. GODINU Općinski načelnik23 kB
Proračun u malom za građane - 2019.Proračun općine809 kB
Proračun Općine Lovinac 2019 - 2021 Proračun općine1,092 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2019. godinuProračun općine30 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2019.Proračun općine27 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.Proračun općine31 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.Proračun općine27 kB
Program javnih potreba u športu za 2019.Proračun općine26 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2019.Proračun općine29 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2019.Proračun općine30 kB
Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja ( 1. siječnja- 30. lipnja 2018.)Donacije i sponzorstva250 kB
Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja ( 19. lipnja - 31.prosinca 2017.)Donacije i sponzorstva990 kB
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu LovinacOpćinsko vijeće5,785 kB
Zaključak o usvajanju Procjene rizikaOpćinsko vijeće65 kB
Zapisnik - 14. sjednicaOpćinsko vijeće29 kB
Zaključak i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine LovinacOpćinsko vijeće80 kB
Zaključak i Analiza stanja CZ Općina LovinacOpćinsko vijeće107 kB
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 2018Općinsko vijeće50 kB
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja- LovinacOpćinsko vijeće30 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine LovinacOpćinsko vijeće23 kB
Odluka o davanju suglasnosti u svrhu izdavanja rješenja o izvedenom stanjuOpćinsko vijeće43 kB
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovinac za 2018.Proračun općine25 kB
Odluka o II. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2018Proračun općine29 kB
Odluka o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2018Proračun općine30 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2018Proračun općine27 kB
Odluka o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018Proračun općine28 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018Proračun općine28 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 2018Proračun općine26 kB
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2018-2020Proračun općine1,266 kB
Javni natječaj Natječaji i potpore26 kB
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu LovinacGlasnik općine3,267 kB
Glasnik 7-18Glasnik općine2,108 kB
Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu LovinacOpćinsko vijeće6,251 kB
Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2018-2020Općinsko vijeće1,241 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 2018Općinsko vijeće29 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018Općinsko vijeće31 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018Općinsko vijeće28 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2018Općinsko vijeće30 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2018Općinsko vijeće30 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 2018Općinsko vijeće35 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovinac za 2018.Općinsko vijeće30 kB
Prijedlog Zaključka i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine LovinacOpćinsko vijeće78 kB
Zapisnik s 14. sjedniceOpćinsko vijeće29 kB
Prijedlog Proračuna Općine Lovinac 2019 - 2021Općinsko vijeće1,081 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2019. godinuOpćinsko vijeće33 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.Općinsko vijeće27 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.Općinsko vijeće31 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019.Općinsko vijeće27 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje općine Lovinac za 2019.Općinsko vijeće29 kB
Prijedlog Socijalnog programa Općine Lovinac za 2019.Općinsko vijeće34 kB
UČITAJ DOKUMENTE