Dokumenti općine Lovinac

Dokumenti
Odluka o sufinanciranju projekta „Prilagodba i izgradnja križanja ŽC5166 (D50-Sveti Rok-Obrovac-D27) s lokalnom cestom 59116 (D50-Sveti Rok-Poljan-ŽC5166)“Odluke općinskog vijeća28.000 kB
ODLUKA o osnivanju Dječjeg vrtića Mali medoOdluke općinskog vijeća36.520 kB
S U G L A S N O S T PODUZEĆU VRILO D.O.O. ZA POSTAVLJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA ŽELJEzNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMAOdluke općinskog vijeća29.500 kB
ODLUKa o sufinanciranju razlike obroka u svrhu prehrane školske djece Osnovne škole LovinacOdluke općinskog vijeća28.500 kB
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SVETI ROK – STARO SELOOdluke općinskog vijeća60.751 kB
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR LOVINACOdluke općinskog vijeća39.558 kB
Dnevni red s 36. sjednice vijećaOpćinsko vijeće45.500 kB
Dnevni red s 35. sjednice vijećaOpćinsko vijeće36.500 kB
Dnevni red s 34. sjednice vijećaOpćinsko vijeće36.000 kB
Plan nabave za 2017. godinuJavna nabava32.188 kB
Registar sklopljenih ugovora 2016. Javna nabava49.500 kB
Registar sklopljenih ugovora 2016. bez postupaka JNUgovori40.500 kB
Zapisnik s 33. sjednice vijećaOpćinsko vijeće22.833 kB
Dnevni red 33. sjednica vijećaOpćinsko vijeće36.000 kB
Zapisnik s 32. sjednice vijećaOpćinsko vijeće24.182 kB
Dnevni red 32. sjednica vijećaOpćinsko vijeće35.500 kB
Zapisnik s 31. sjednice vijećaOpćinsko vijeće23.720 kB
Dnevni red 31. sjednica vijećaOpćinsko vijeće38.000 kB
Zapisnik s 30. sjednice vijećaOpćinsko vijeće28.847 kB
Dnevni red - 30. sjednica vijećaOpćinsko vijeće41.500 kB
Zapisnik s 29. sjednice vijećaOpćinsko vijeće26.836 kB
Dnevni red-29 sjednica vijećaOpćinsko vijeće39.500 kB
Zapisnik s 28 sjednice vijećaOpćinsko vijeće20.553 kB
JAVNI POZIVNatječaji i potpore196.467 kB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup na pristup informacijama za 2016.godinuPristup informacijama212.768 kB
S U G L A S N O S T PODUZEĆU VRILO D.O.O. ZA KUPOVINU RADNOG STROJA KOMBINIRKE CASEOdluke općinskog vijeća30.500 kB
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOVINAC ZA 2016. GODINUOdluke općinskog vijeća33.500 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2016. godinuOdluke općinskog vijeća54.000 kB
PROGRAM Utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.god.Odluke općinskog vijeća35.000 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2016. godinuOdluke općinskog vijeća42.000 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2016. godiniOdluke općinskog vijeća59.500 kB
Program javnih potreba u športu za 2016. godinuOdluke općinskog vijeća41.000 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinuOdluke općinskog vijeća49.500 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2016. godinuOdluke općinskog vijeća59.500 kB
O D L U K U O DAVANJU SUGLASNOSTI U SVRHU RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJUOdluke općinskog vijeća30.500 kB
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOVINAC ZA 2017. GODINUOdluke općinskog vijeća34.000 kB
ZAKLJUČAK Civilna zaštitaOdluke općinskog vijeća41.927 kB
ZAKLJUČAK OPERATIVNI PROGRAM MJERA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH EKSTREMNIH OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA ILI ZNAČAJNIJEG POREMEĆAJA OPSKROdluke općinskog vijeća82.500 kB
Zaključak ZISOdluke općinskog vijeća53.000 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2017. godinuOdluke općinskog vijeća52.500 kB
PROGRAM Utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017.god.Odluke općinskog vijeća36.000 kB
Program utroška naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za 2017. godinuOdluke općinskog vijeća42.500 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2017. godiniOdluke općinskog vijeća62.500 kB
Program javnih potreba u športu za 2017. godinuOdluke općinskog vijeća38.500 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Općine Lovinac za 2017. godinuOdluke općinskog vijeća49.500 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinuOdluke općinskog vijeća46.500 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lovinac za 2017. godinuOdluke općinskog vijeća72.000 kB
ODLUKU o donaciji sredstava za VUKOVARSKI VODOTORANJ SIMBOL HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVAOdluke općinskog vijeća25.000 kB
O D L U K U O DAVANJU SUGLASNOSTI U SVRHU RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJUOdluke općinskog vijeća29.500 kB
ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za područje Općine Lovinac u 2015. godiniOdluke općinskog vijeća27.500 kB